BESCHERMINGSBEWIND - Balansinkomensbeheer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Beschermingsbewind

Mensen die om lichamelijke en/of psychische redenen tijdelijk of blijvend niet meer in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen, kunnen een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter voor  beschermingsbewind. De kantonrechter kan een bewindvoerder aanstellen ter bescherming van de financiële belangen.  Aan de hand van het verzoekschrift, bijbehorende stukken en eventuele zitting, besluit de kantonrechter of de betrokkene niet meer zelf in staat is om zijn of haar eigen financiële belangen te behartigen. Wanneer er een bewindvoerder aan wordt gesteld,  wordt het beheer van de financiën uit handen genomen. Dit wil zeggen dat het inkomen , of een deel van het vermogen, onder bewind wordt gesteld. Als het vermogen van iemand onder bewind staat, dan noemen we deze persoon ook wel de onder bewind gestelde.

Nieuwe grond voor beschermingsbewind
Vanaf 1 januari 2014 is er in de wet het een en ander gewijzigd. Lichamelijke of psychische redenen, maar ook verkwisting of het hebben van problematische schulden, vormen nu samen een grond voor het beschermingsbewind. Daarbij geldt ook dat een bewind dat is ingesteld vanwege verkwisting of door het hebben van problematische schulden, wordt vastgelegd in een openbaar register (Curatele en bewindregister).

Het verzoekschrift tot onderbewindstelling en benodigde stukken zal ik samen met u compleet maken en opsturen naar de rechtbank.

Schulden
Indien er een paar schulden zijn dan zal Balansinkomensbeheer betalingsregelingen proberen te treffen met deze schuldeisers.  Als er sprake is van een problematische schuldensituatie wordt de hulp ingeschakelt van de gemeentelijke schulddienstverlening.
Zij gaan vervolgens proberen een minnelijke regeling te treffen met de schuldeisers. Als dit niet lukt omdat schuldeisers niet akkoord gaan dan is er de mogelijkheid van de WSNP.
In beide situaties zal Balansinkomensbeheer u ondersteunen, danwel de volledige taak hierbij van u overnemen.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu