GEDRAGSCODE - Balansinkomensbeheer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

GEDRAGSREGELS Wensink Koster Bewind

Definities
Agressie:  voorvallen waarbij de bewindvoerder psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid. Hieronder valt ook pesten.

Seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag.


Gedragsregels voor klanten

• Klanten onthouden zich van agressieve bejegening of seksuele intimidatie jegens de bewindvoerder
• Klanten behandelen de bewindvoerder met respect
• Waarschuwing en sancties bij overtreding van (een) of meer gedragsregels
• Bij de eerste overtreding: Gesprek tussen bewindvoerder en dader en mondelinge waarschuwing
• Bij de tweede overtreding: Gesprek tussen bewindvoerder en dader en schriftelijke waarschuwing
• Bij de derde overtreding: Mogelijke sanctie voor klant:  beëindiging van de dienstverlening


Klachtenprocedure

• Iedereen van de doelgroep die van mening is niet correct behandeld te zijn en die dit niet onderling kan oplossen, kan volgens de klachtenprocedure een officiële klacht indienen
• Hangende deze procedure kan de dienstverlening door de bewindvoerder ( zonder financiële consequenties voor de bewindvoerder) naar de klant opgeschort worden.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu