KlACHTENREGLEMENT - Balansinkomensbeheer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

KLACHTENREGLEMENT

• De klacht of het bezwaar wordt door Balansinkomensbeheer in ontvangst genomen.
• De bewindvoerder toetst of de klacht ontvankelijk is en door rechthebbende of op verzoek van rechthebbende is ingediend. Klachten ingediend door andere partijen dan rechthebbende worden niet ontvankelijk verklaard. Een klacht die al bij de kantonrechter is geweest, zal ook niet ontvankelijk verklaard worden.
• De bewindvoerder zal binnen 1 week na binnenkomst van klacht contact opnemen met rechthebbende. In beginsel zal de bewindvoerder proberen samen met rechthebbende tot een oplossing te komen.
• Indien tussen de bewindvoerder en rechthebbende geen oplossing tot stand komt, zal de klacht worden doorgestuurd naar de kantonrechter.
• De ontvangst van de klacht zal schriftelijk bevestigd worden. Ook de oplossing tussen bewindvoerder en rechthebbende of de uitkomst van de klacht bij de kantonrechter zal schriftelijk bevestigd worden.
De bewindvoerder van Balansinkomensbeheer is verantwoordelijk voor de voortgangscontrole van de klachtenafhandeling. De bewindvoerder zal twee weken na afhandeling van de klacht telefonisch contact opnemen voor evaluatie. Deze evaluatie wordt schriftelijk bevestigd.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu