Privacy Verklaring - Balansinkomensbeheer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacyverklaring in verband met wettelijke vertegenwoordiging, januari 2024                      
In dit document staat omschreven hoe Wensink Koster Bewind per januari 2024 invulling geven aan de privacywetgeving (AVG).
Wensink Koster Bewind is door de kantonrechter benoemd tot  bewindvoerder. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan:
-          Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
-          Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
-          Gegevens over uw gezinssituatie
-          Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
-          Gegevens over eventuele schulden
Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Wensink Koster Bewind zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:
-          Medische gegevens/ informatie over uw gezondheid
-          Informatie over uw geloofsovertuiging
-          Andere bijzondere gegevens die voor Wensink Koster Bewind van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen
Vaak moet Wensink Koster Bewind uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag erop vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.
Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Wensink Koster Bewind wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.
Wensink Koster bewind neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Vragen?
Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met Wensink Koster Bewind.
U kunt mailen naar info@wkbewind.nl

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via
info@wkbewind.nl    Wensink Koster Bewind  zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.
Wensink Koster Bewind:  Postbus 74, 7120 AB AALTEN

KvK  91421691 Wensink Koster Bewind


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu